Klachten regeling

Als ZZP’er ben je vanaf 1 januari 2017 verplicht een officiële klachten regeling te hebben waar klanten terecht kunnen met hun klachten over de geleverde diensten van de ZZp’er. Als professional heb ik dan ook deze klachtenregeling geregeld. Hiermee waarborg je ook een aantal belangrijke zaken, zoals

  • Goede zorg

Volgens de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)  ben je als zorgaanbieder verplicht om ‘ goede zorg te verlenen’. Maar wat houdt dat nou eigenlijk concreet in?

  • Neem je verantwoordelijkheid

Het is natuurlijk een logische verplichting, maar ‘goede zorg’ is nogal algemeen geformuleerd. Want wat verstaat de overheid daar dan precies onder? Om te beginnen is het belangrijk om te weten dat de Wkkgz een kaderwet is. Dit betekent dat de wet een juridisch raamwerk is en geen gedetailleerde regels kent. Dat houdt dus in dat er ruimte is voor nadere uitwerking. Wanneer we de wet nóg wat beter onder de loep nemen, komen we de volgende tekst tegen.

‘Zorg van goede kwaliteit is zorg die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is, tijdig wordt verleend, en is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt.’

Met de verplichting ‘goede zorg’ wil de overheid dat de besturen van zorgaanbieders hun verantwoordelijkheden nemen. Zo moet men de zorg veilig organiseren en daarnaast controleren of medewerkers ‘een schone lei’ hebben en geen schade toebrengen aan cliënten.

bewijs van lidmaatschap
PDF – 269,3 KB 839 downloads