Tarief

Voor de genoemde diensten zijn de volgende tarieven van kracht:

Groepsdienst € 45,00 per uur
1 op 1 dienst € 49,00 per uur
Slaapdienst € 45,00 per uur
Bewegingsagogie € 55,00 per uur
Team ondersteuning € 55,00 per uur

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief ORT en reiskosten a € 0.19*  per gereden kilometer en indien noodzakelijk BTW (meeste opdrachtgever zijn vrijgesteld van BTW)

Voor langdurige opdrachten kan een  ander tarief afgesproken anders dan hierboven vermeld.

* Vanaf 1 januari gaan de reiskosten naar € 0,21 per gereden kilometer