referenties

Hieronder treft u enkele reviews / aanbevelingen aan van klanten/organisaties waarbij ik nu werkzaam ben of in het verleden werkzaam ben geweest,

Siza, Hartenkoning 26, Arnhem

 

Tom heb ik leren kennen als een begeleider met vakmanschap op alle facetten binnen zijn vakgebied. Door zijn ruime kennis en ervaring is Tom in een team een stabiele factor. Ik heb altijd erg kunnen waarderen dat Tom zijn kennis en ervaring inzet om zijn collega`s verder te helpen. Zonder oordeel gaat hij gesprekken aan en vanuit de verwondering stelt hij de vragen. Deze openheid en transparantie maken dat collega`s zich veilig bij Tom voelen, kwetsbaar durven op te stellen en willen leren van Tom. In een pittige casus hebben we samen opgetrokken en afspraken gemaakt om de korte lijnen te garanderen. Het was fijn om met Tom hierin op te trekken. Samen even sparren, een kort gesprekje is altijd mogelijk geweest. Tom is betrouwbaar, integer en heeft een flinke doos humor.


Rebecca Schut, teamleider a.i

Hartenkoning 26, Siza

Tijdens een teamdag, waar ik actief bij betrokken was, op 14 februari 2023 werd er over TdV Zorg vanuit het team de volgende kwaliteiten benoemd.  De vermelde tekst is een samenvatting van de uitgesproken commentaren tijdens de teamdag.

Kennis

Tom heeft, door zijn ruime ervaring, veel kennis van zaken. Hij is in staat om gebeurtenissen en/of gedraging van clienten op een begrijpelijke manier uit te leggen aan collega's waardoor zij meer kennis en kunde vergaren. 

Ook probeert Tom door het vertonen van voorbeeld gedrag een mogelijk wenselijk gedragsverandering te bewerkstellen binnen een bestaand team.

Verantwoordelijkheid en Betrokkenheid

Binnen het team is Tom erg betrokken en neemt hij zijn verantwoordelijkheden die horen bij zijn taakstelling erg serieus. Tom voert uit wat er van hem verwacht wordt en delegeert daar waar het kan, waarhij collega's in hun kracht zet of helpt hun bij hun persoonlijk ontwikkeling zonder dat dat hij zijn eigen verantwoordelijkheid uit het oog verliest. 

Ook is Tom een steun voor de leidinggevende en directe collega waarmee hij regiebegeleider is op Hartenkoning 26. Samen met hen zet Tom de lijnen uit en geeft hij uitleg waarom keuzes gemaakt worden.

Tom is er van overtuigd dat gedeelde verantwoordelijkheid en het hebben van draagvlak voor een onderwerp een positieve uitwerking heeft op het uiteindelijke resultaat.

Afspraak = Afspraak is voor Tom erg belangrijk en iets waar hij zelf ook voor staat.

Verbinden en Geduldig

Tom is altijd bereid om met mensen in gesprek te gaan. Tom probeert altijd het ook te bekijken vanuit het oogpunt van de andere persoon. Toch zal Tom altijd de client centraal stellen en proberen de angel uit de situatie te halen en te kijken naar wat de client nodig heeft. Natuurlijk zal hier voor indien nodig een multi disiplinair proces voor in gang gezet worden. 

Mocht dit proces meer harhalingen nodig hebben zal Tom hier de tijd voor nemen.

Ambitie

Tom is altijd opzoek naar hoe het beter kan en makkelijker kan. Hierbij schroomt Tom het niet om gevoelige vragen te stellen. Soms zitten een team vast in hun eigen systeem en werkwijze waardoor ontwikkeling stil staat. Door nieuwe ideeen, kijkrichting of visie te benoemen, hier draagvlak voor te creeeren, voorbeeld gedrag te laten zien probeert Tom een verandering te weeg te brengen.

Communicatie

Collega's ervaren het als prettig om met Tom te communiceren omdat hij de tijd neemt, oog heeft voor hun vraag en altijd in staat is het positieve van iets in te zien en dit dan ook over te brengen.

Maar ook is Tom in staat om de vraag onder de vraag naar boven te halen waardoor een sprek met Tom soms ook een spiegel oplevert voor de collega betreffende hun eigen gedrag.

Collegialiteit

Tom is zich bewust dat hij als ZZP'er altijd tijdelijk binnen een team aanwezig is. Hierdoor is het van belang dat er goed samenwerking is met collega's en team collega's onderling. Tom doet altijd zijn best om binnen een team te zorgen voor een prettige werksfeer.

Op dit moment ervaart het team van Hartekoning 26 het als prettig om met Tom te werken en voelt men zich veilig in complexe situatie's

Tom zal ook altijd "voor" collega's gaan staan als het lastig wordt of als er verantwoordelijkheid voor iets moet worden gedragen. In dit huidige jonge en in ontwikkeling zijnde team wordt het laatste als zeer prettig ervaren.

Humor

"Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd"

Dit is voor Tom een belangrijk motto. Binnen het huidige team zijn de meeste teamleden erg bezig om goed hun dienst door te komen, dat te doen wat er van hun verwacht word én te zorgen dat ze alles netjes achterlaten voor hun volgende collega.

Hierdoor wordt de stemming soms wat gespannen wat te koste gaat van de werksfeer en natuurlijk merken de clienten dit. 

Tom is in staat om te zorgen voor een ontspannen sfeer waarbij iedereen mag zijn wie hij/zij is met hun plus én min punten. Binnen de dienst probeert Tom van alles wat er gebeurd de humor in te zien om zodoende de scherpe randjes er af te halen.

Hartekamp Groep, Eekhoornlaan 43, Heemstede

Ik heb met Tom samengewerkt toen hij als externe senior begeleider verbonden was aan een van teams die clienten met een matig tot ernstig verstandelijke beperking en ernstig probleemgedrag begeleidt. De opdracht waarmee Tom aan de slag is gegaan bestond uit het begeleiden van het team om de zorginhoud verder te ontwikkelen. En om de teamsamenwerking te versterken. Tom heeft dit samen met de woonbegeleiders op een hele goede manier voor elkaar gebracht. Hij is betrokken, enthousiast, deskundig en directief in omgang met het team (en de clienten) op een steunende en effectieve manier. En hij betrekt het ondersteunende team bestaande uit manager, gedragsdeskundige, teamcoach en casemanager op de juiste momenten en manier, waardoor het team ook als hij elders weer aan de slag is, heel goed zelfstandig verder kan.

Madelon Sijsenaar, 

Manager Zorg at De Hartekamp Groep, MT- lid en programmahouder complexe zorg

31-1-2021

Jack, vanuit de PGB

Sinds oktober 2019 komt Tom wekelijks voor de 1-op-1 begeleiding met onze zoon Jack. Jack heeft een ernstige vorm van autisme en is verstandelijk beperkt. Tom doet wat hij zegt en komt de afspraken goed na, hij is er altijd en ook op tijd.  Ook tijdens de Coronatijd is de begeleiding doorgegaan, zij het wat in aangepaste vorm maar dat was eigenlijk niets van te merken.   Deze continuïteit doet jack goed, hij is erg op Tom gesteld en je ziet dat hij Tom zijn vertrouwen geeft  en goed luistert naar Tom. Een van de resultaten hiervan is dat Jack in de winkels en op straat naast je blijft lopen. Tom ziet de potentie van Jack en i.p.v. wat Jack allemaal niet kan of niet goed doet, legt hij de focus op wat Jack wel kan. Dit zorgt voor groei in de ontwikkeling van Jack. Tom is zeer hands on en gaat graag met jack op stap om hem fysiek uit te dagen. 

Tom komt niet met ongevraagde advies, maar als je er naar vraagt, geeft hij niet alleen handige tips en tricks, maar houd hij ook een spiegel voor waar je als ouder echt iets aan hebt.  Voordat Tom in ons gezin kwam, had Jack het predicaat “moeilijk verstaanbaar gedrag”, maar dit heb ik al heel lang niet meer gedacht en/of terug gehoord van de begeleiding op de reguliere dagbesteding. Dit kan geen toeval zijn.

 

Charlotte Meynen

moeder van Jack, Hilversum.

1-7-2020