referenties

Hieronder treft u enkele reviews / aanbevelingen aan van klanten/organisaties waarbij ik nu werkzaam ben of in het verleden werkzaam ben geweest,

Hartekamp Groep, Eekhoornlaan 43, Heemstede

Ik heb met Tom samengewerkt toen hij als externe senior begeleider verbonden was aan een van teams die clienten met een matig tot ernstig verstandelijke beperking en ernstig probleemgedrag begeleidt. De opdracht waarmee Tom aan de slag is gegaan bestond uit het begeleiden van het team om de zorginhoud verder te ontwikkelen. En om de teamsamenwerking te versterken. Tom heeft dit samen met de woonbegeleiders op een hele goede manier voor elkaar gebracht. Hij is betrokken, enthousiast, deskundig en directief in omgang met het team (en de clienten) op een steunende en effectieve manier. En hij betrekt het ondersteunende team bestaande uit manager, gedragsdeskundige, teamcoach en casemanager op de juiste momenten en manier, waardoor het team ook als hij elders weer aan de slag is, heel goed zelfstandig verder kan.

Madelon Sijsenaar, 

Manager Zorg at De Hartekamp Groep, MT- lid en programmahouder complexe zorg

31-1-2021

Jack, vanuit de PGB

Sinds oktober 2019 komt Tom wekelijks voor de 1-op-1 begeleiding met onze zoon Jack. Jack heeft een ernstige vorm van autisme en is verstandelijk beperkt. Tom doet wat hij zegt en komt de afspraken goed na, hij is er altijd en ook op tijd.  Ook tijdens de Coronatijd is de begeleiding doorgegaan, zij het wat in aangepaste vorm maar dat was eigenlijk niets van te merken.   Deze continuïteit doet jack goed, hij is erg op Tom gesteld en je ziet dat hij Tom zijn vertrouwen geeft  en goed luistert naar Tom. Een van de resultaten hiervan is dat Jack in de winkels en op straat naast je blijft lopen. Tom ziet de potentie van Jack en i.p.v. wat Jack allemaal niet kan of niet goed doet, legt hij de focus op wat Jack wel kan. Dit zorgt voor groei in de ontwikkeling van Jack. Tom is zeer hands on en gaat graag met jack op stap om hem fysiek uit te dagen. 

Tom komt niet met ongevraagde advies, maar als je er naar vraagt, geeft hij niet alleen handige tips en tricks, maar houd hij ook een spiegel voor waar je als ouder echt iets aan hebt.  Voordat Tom in ons gezin kwam, had Jack het predicaat “moeilijk verstaanbaar gedrag”, maar dit heb ik al heel lang niet meer gedacht en/of terug gehoord van de begeleiding op de reguliere dagbesteding. Dit kan geen toeval zijn.

 

Charlotte Meynen

moeder van Jack, Hilversum.

1-7-2020