Hier vindt u informatie die mijn passie en drive verwoorden, illustreren of uitbeelden

Probleemgedrag aanpakken? Dat doe je met de hele organisatie, CCE

Hoe managers met medewerkers omgaan, hoe zorgprofessionals met elkaar en met de familie van een cliënt omgaan; het heeft allemaal invloed op de cliënt. Probleemgedrag is dan ook vaak te herleiden tot iets dat niet goed gaat in een van de interactiesystemen rond een cliënt. In de video geeft onderzoeker en orthopedagoog Vanessa Olivier-Pijpers inzicht in de organisatiecontext en legt ze uit hoe je met alle betrokkenen probleemgedrag kunt voorkomen of verhelpen. 

Er zijn wel 45 elementen in de interactiecirkels rond een cliënt die van invloed kunnen zijn op zijn gedrag. Of een manager tijd neemt voor een zorgprofessional als die met een incident te maken heeft gehad, is daar één van. Een passende leefomgeving of een goede overdracht van het nacht- op het ochtendteam zijn twee andere. Aan de hand van het voorbeeld van Kaat, die maar vijf woorden kent om te communiceren, laat Vanessa zien wat de invloed is van factoren in de organisatiecontext. En hoe werken vanuit een duidelijk kader en gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid voor minder probleemgedrag zorgt

video

invloed van gewoonten op een team

Binnen sommige teams zijn veel gewoontes ontstaan door de tijd heen. Door het verloop van personeel, binnen veel MVG-locaties, blijven deze gewoontes bestaan terwijl soms de "achterblijvers" niet volledig op de hoogte zijn van de oorspronkelijke aanleiding. Hier door zal ik tijdens mijn opdrachten steeds vragen naar de reden waarom dingen gedaan worden. "dat doen we gewoon zo" of iets dergelijks zal voor mij aanleiding zijn om door te vragen.

video

Verdraaide organisatie

Vele teams ervaren veel druk van buiten af, terecht of onterecht. Ik daag teams dan uit om te kijken naar hun daadwerkelijke taak. "wat is de bedoeling" van je werk. Waarom doe je dit werk en wat drijft je in het werk. Het systeem om het werk heen dient zo ingesteld te zijn dat het ondersteunend is aan de "bedoeling" van het werk. 

deel 1

deel 2

deel 3

Medicatie op maat,CCE

video

Genetische verschillen tussen mensen kunnen er toe leiden dat medicatieverwerking in het lichaam anders verloopt. Veel Nederlanders met psychiatrische problematiek gebruiken medicijnen. Wat te doen als psychiatrische medicatie onvoldoende effect of veel bijwerkingen heeft? Hoe kan genetische diagnostiek helpen om het medicijn optimaal in te stellen?
Psychiater en CCE consulent Karlijn Vermeulen vertelt hierover op CCE Podium. Bekijk haar presentatie over 'Medicatie-op-maat'.
Op CCE Podium delen consulenten hun expertise en inzichten uit consultaties over een specifiek thema rond probleemgedrag. Met hun presentaties willen zij zorgprofessionals en anderen inspireren met hun (vernieuwende) ideeën

‘Slapen: een wake-up call’ , CCE

https://vimeo.com/190738192

Op CCE Podium delen consulenten hun expertise over een specifiek thema rond probleemgedrag. In deze aflevering: Annelies Smits, AVG en Somnoloog met 'Slapen: een wake-up call'.

Goede slaap bevordert cognitieve functies en emotionele veerkracht. Het is een neurologische vaardigheid die voor mensen in een zorgafhankelijke positie niet vanzelfsprekend is. Slaap is een onderbelicht probleem in zorg, maar wel met onvermoede mogelijkheden tot verbetering

kunst van Helpend begrenzen, CCE

https://vimeo.com/191611269

Op CCE Podium delen consulenten hun expertise over een specifiek thema rond probleemgedrag. In deze aflevering: Filip Morisse, ortho-agoog met 'De kunst van het helpend begrenzen'.

Vanuit het ontwikkelingsdynamisch model van emotionele ontwikkeling is het begrenzen van cliënten met een verstandelijke beperking en lage emotionele leeftijd een basale emotionele behoefte. Deze cliënten de noodzakelijke begrenzing geven (op een humane en helpende manier) is professioneel en emancipatorisch.

Nieuwsuur

Voor deze doelgroep ben IK ZZP'er geworden!!!!!!! Kunnen deze cliënten niet NAAR een instelling, dan komt de kennis, kunde en ervaring uit een instelling gewoon naar HUN TOE. Zou graag met deze mensen in contact komen, ook de met ouders waarvan hun kind niet in de uitzending was. Wil graag deze mensen helpen/ondersteunen, op welke manier dan ook. Al was het alleen maar om deze moeder te ontlasten.

nieuwsuur, 26-03-2017 

nieuwsuur, 27-03-2017

Zilveren Kruis wil dat kabinet ingrijpt in pgb 

Zilveren Kruis roept een nieuw kabinet op om in te grijpen in het persoonsgebonden budget. ‘Er moeten keuzes worden gemaakt om het pgb houdbaar te houden’, aldus directievoorzitter Norbert Hooger.

De grootste zorgverzekeraar van het land constateert dat ze geen mogelijkheden heeft om maatregelen te nemen als de rechtmatigheid van betalingen in het geding is. Bij 20 procent van de 12.000 pgb-houders in de zorgkantoor regio’s van Zilveren Kruis is sprake van onregelmatigheden. Bij ongeveer 1000 cliënten gaat het om minderjarige budgethouders waarvan de elders uitgevoerde administratie niet klopt maar waar het lastig is om geld terug te vorderen. ‘Het gaat om tientallen miljoenen euro’s aan vorderingen’, aldus Hoogers. Daarnaast zijn er 1000 gevallen waar aanbieders rommelen met geleverde zorg of met declaraties. Ook daar staan vorderingen uit waarop moet worden afgeboekt

originele artikel

Kijken in de Context, CCE

Video met uitspraken over aspecten van organisatie die kunnen bijdragen aan het voorkomen of oplossen van gedragsproblemen bij cliënten in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Onderdeel van de werkdag 'Kijken in de Context' van het Centrum voor Consultatie en Expertise. Bekijk de video op deze link

De Wereld van Puck

Kijktip: De wereld van Puck , uitgezonden op 3-7-2017 om 20.25 uur op NPO 2. Deze documentaire gaat over het leven van een gezin met een gehandicapt kind: "De weg die wij als gezin gevolgd hebben, is er een die nog niet zo vaak bewandeld is. Een weg waarvan de grond nog aangestampt moet worden. Een weg vol gevaarlijke kuilen. En vooral een weg waarop je elkaar moet vasthouden om niet te vallen."

Triple -C , Gewoon anders

In 2013 is de film Gewoon is anders gemaakt ter ondersteuning van het Triple-C boek. De hoofdrolspelers in de film zijn cliënten en medewerkers van ASVZ.