MVG problematiek wordt veroorzaakt door dan wel in stand gehouden door;

  • Moeilijk Verstaanbaar Gedrag

Gedrag is een manier om te communiceren, niet communiceren bestaat niet! Communiceren wordt door iedereen anders opgevat en geïnterpreteerd. De omgeving vindt het vaak erg lastig om mensen met een verstandelijk beperking te begrijpen (snappen hun communicatie niet), zeker als dit een maatschappelijk onwenselijke manier van communiceren is! Het verkeerd interpreteren van de communicatie van de cliënt kan vaak leiden tot gedragsproblemen.

  • Aangeleerde hulpeloosheid

Gedrag is een manier om te overleven. Moeilijk verstaanbaar gedrag is een optie om in "bedreigende - of stressvolle situaties te overleven". Wanneer zorgen verzorgen wordt, krijgt probleem gedrag de kans om uit te groeien tot een gewoonte. Hierdoor is het perspectief voor de cliënt weg.

  • Vastgelopen situaties

Wanneer op den duur de begeleiding niet meer in staat is om "het positieve te zien in een cliënt" zal er een neerwaartse spiraal ontstaan, dit is te herkennen aan het weg vallen van pro-actief begeleiden, het werken aan behouden van i.p.v. werken met perspectief en het ervaren van handelingsverlegenheid van de begeleiders. Hierdoor stijgt het beheersmatig handelen en werken met sancties waardoor de MVG problematiek in stand blijft of zelfs verergert.

Door middel van mijn ervaring, kennis en kunde probeer ik  de volgende visie te hanteren