Home » Diensten

Diensten

(Zeer) Intensieve Zorg / VIC

Intensieve zorg is met name van toepassing op cliënten met een verstandelijke beperking en/of zeer ernstige psychische of gedragsproblemen (MVG). Gedurende de dienst sta ik als begeleider naast de cliënten om tijdens de  ADL / werk  of vrije tijd de invulling de dag zo voorspelbaar mogelijk maken.

Als begeleider zal ik mijn creativiteit, professionele kennis en de aanwezige kennis en kunde van locatie benutten om een zo normaal mogelijke dag te hebben binnen de mogelijkheden van de cliënt en locatie.

Vanuit een menswaardige benadering zal ik de cliënten binnen hun mogelijkheden uitnodigen om op zoek te gaan naar hun eigen ontwikkeling  mogelijkheden om deze in een dagelijks ritme vorm te geven waardoor de daginvulling voorspelbaar en zinvol wordt.

Hierdoor zal de cliënt successen gaan ervaren, zeggenschap ervaren in hun eigen leven en zal de menswaardige omgeving vorm krijgen. Door deze ervaringen zal het probleem gedrag (MVG) naar de achtergrond gaan, vertrouwen in de begeleider toenemen en  menselijke bestaan versterkt worden en als gewoon ervaren worden.

Voor dit proces is vasthoudendheid van begeleiders een vereiste

Binnen de dagelijkse begeleiding kunnen cliënten gedrag vertonen die de maatschappij als “anders” betiteld word. Wanneer de begeleider hier dan ook als “anders” op reageert zal het menswaardige bestaan van de cliënt niet bevordert worden. Door vasthoudendheid zullen we dit gedrag “accepteren”, herstellen en doorgaan  in de dagstructuur van de cliënt.  Zo snel mogelijk door gaan met de activiteit waar je mee bezig bent.  Door er bijna geen aandacht aan te geven zal de cliënten ook doorgaan met het dagprogramma en de begeleider als “de vertrouwde ander” ervaren.  De begeleider moet uitstralen dat wat er ook gebeurd , ik blijf er voor de cliënt. Het dagritme gaat gewoon door.

Specifieke Zorgbehoefte

Cliënten hebben ook specifieke behoeftes. Denk hierbij aan structuur en nabijheid maar ook beweging, activering of uitvoeren activiteiten kan een behoefte zijn. Centraal staat hierbij dat de begeleider er is én in de directe fysieke omgeving van de cliënt zodat deze kan inspringen op de behoefte van de cliënt.  Het niet starten op het juiste moment van een activiteit kan weer leiden tot probleem gedrag.

1-op-1 Begeleiding

Cliënten hebben soms moeite om  in een groep te functioneren omdat ze dan overprikkelt raken en dan de situaties niet meer goed over zien. Dit uit zich dan vaak in niet wenselijk gedrag waar de omgeving maar ook de cliënt last van hebben. Vaak krijgen ze dan individuele begeleiding, ook wel  1 op 1 begeleiding genoemd.   Doel hiervan is dat de cliënt niet overprikkelt wordt door de situaties voorspelbaar te maken waardoor het uitvoeren hiervan als succes wordt ervaren. Soms betreft het hier een bepaalde activiteit maar het kan ook voorkomen dat het om gehele dagen gaat. Door mijn jaren lange ervaring ben ik goed instaat hier vorm aan te geven. Mijn insteek is wel dat er perspectief moet zijn naar het terug kering in de groep, dit kan in weken zijn maar ook meerdere jaren traject zijn.

Crisis Zorg

Soms komt het voor dat een team vastloopt in een situatie en zich dat dan uit in;

 • Beheersmatig optreden richting een cliënt of situatie
 • Ziekte verzuim wat stijgt
 • Personeel wat er mee stopt.

Hierdoor kan het zijn dat een organisatie snel, zonder de mogelijkheid van een gedegen inwerkperiode, personeel nodig heeft.

Door mijn ruime ervaring ben ik goed in staat dit tijdelijke gat op te vullen en desnoods samen met de organisatie de oorzaak weg te nemen of te herstellen en mijn bijdrage te leveren aan de opbouw van een nieuwe team, werkwijze of kijk richting. Dit laatste is alleen mogelijk als ik voor lagere tijd door een locatie ingezet word en er een heldere doelstelling geformuleerd wordt.

Bewegings-agogie

Door middel van sport en spel (het middel) ga ik als bewegingsagoog met de cliënten aan de slag om hun energie level op een gezonde manier te gebruiken door het hebben van succes ervaringen en hierdoor hun probleemgedrag naar de achtergrond te drukken (het doel) en hun een zinvolle vrijetijdsbesteding  (neven doel) te geven.

Ik kan dit vorm geven op diverse manieren maar altijd in overleg met de cliënt en zijn directe omgeving. De fysieke en sociale veiligheid.

 • Als sport- en bewegingscoördinator bied je zelfstandig activiteiten aan en plant deze in.
 • Je ontwikkelt zelfstandig plannen en activiteiten en houdt daarbij rekening met de wensen, verwachtingen en mogelijkheden van de deelnemers.
 • Je houdt altijd rekening met de fysieke en sociale veiligheid van de deelnemers, zowel bij het opstellen van je programma, het zorg dragen voor materialen en middelen, als in de uitvoering en evaluatie. Je werkt samen met medewerkers, vrijwilligers en stagiairs. Je stemt af met je leidinggevende en rapporteert bijzonderheden.
 • Je kan een rol hebben in de aansturing van vrijwilligers en stagiaires.
 • Je organiseert wedstrijden, evenementen en toernooien. Je maakt daarvoor een plan van aanpak en regelt zaken als accommodatie en middelen. Je weet hoe je PR kunt inzetten om publiciteit te krijgen. Je regelt een deel van de financiën, werft deelnemers en maakt een wedstrijdschema, toernooischema of draaiboek.
 • Ook het organiseren van nevenactiviteiten voor jouw organisatie kun je voor je rekening nemen.
 • Je beheert en onderhoudt de materialen en accommodatie, geeft informatie aan (mogelijke) deelnemers en hun ouders of verzorgers en onderhoudt contacten met andere organisaties.
 • Je houdt de effecten van de activiteiten op de deelnemers en hun voortgang goed in de gaten. Je stuurt activiteiten tussentijds bij, als dat nodig is.

Team ondersteuning

 • Hierbij ga ik uit van een langere termijn visie.
 • voor aanvang van de opdracht ga ik met de verantwoordelijke ingesprek om duidelijk een doel en richtpunt te bepalen.
 • Er ontstaan vaak systemen binnen in een team die werken, acceleratoren, maar ook dikwijls ontstaan er systemen die de ontwikkeling van een team tegenwerken, remmende factoren. Bij team ondersteuning werk ik mee op de werkvloer, draai volledig mee in het rooster en ga met mensen in gesprek. Op deze manier kom vrij snel achter de systemen die binnen het team aanwezig zijn.
 • Als vertrekpunt maak ik een begin analyse wat ik voorleg aan de leidinggevende om op die manier de lijn voor de komende tijd te bepalen.
 • Vanuit dit gesprek zal er binnen het team de te volgen lijn bekend gemaakt worden waarna ik het team zal ondersteunen, sturen en adviseren
 • Na de afgesproken periode wordt er evalueerd en nieuwe doelen/afspraken gemaakt voor de komende periode
 • Uiteindelijk moet het team zelf verder.

Natuurlijk kan er tijdens dit (team)proces ook een start gemaakt worden met een individueel ondersteuningsporces. De praktijk leert dat dit vaak nodig is.